Szerzői jogok

 

Szerzői jogi védelmi klauzula és használati díj megállapodás:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §
(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, valamint a weboldalon található és más
online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók
engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal,
vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni a BONAIR BG Kft. Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet.

A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú (nem üzleti, vagy haszonszerzésre irányuló) felhasználás céljából vagy az
Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú (nem üzleti, vagy
haszonszerzésre irányuló) felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, másolás, plagizálás –
kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a weboldal felületén
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.bonair.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre,
a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes
reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására,
rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha
erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató
adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak teljes tartalma bejelentésre és bejegyzésre került a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál M006166 regisztrációs számon.

A fentiek megsértése esetén a használattal a jogsértő, vagy használó ráutaló magatartással
kötelezi magát arra, hogy a használattól számított 8 napon belül 3.000.000,- Ft+ÁFA, azaz
hárommillió forint + ÁFA éves általános kártérítést, mint sérelemdíjat + termékleírásonként,
saját képenként, cikkenként 250.000,- Ft + ÁFA/db , azaz kettőszázötvenezer forint + ÁFA/db
éves használati díjat előre megfizet a weboldal impresszumban rögzített üzemeltetőjének. A
fenti díjak vonatkoznak részbeni felhasználásra, plagizálásra (érdemi tartalmi változtatás
nélküli változtatással felhasznált szövegre) is.

Bonair BG Kft.